Facebook

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van World Equine Services (WES) de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat toch altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet (geheel) correct meer is. World Equine Services (WES) is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie afkomstig van deze site en er kunnen ook overigens aan de site geen rechten worden ontleend. World Equine Services (WES) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.bitbloxx